Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Etický kodex

Zásady poskytování Služeb

Realitní zprostředkovatel spolupracuje s ostatními realitními zprostředkovateli, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního zprostředkovatele, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

Realitní zprostředkovatel vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitního zprostředkovatele nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

Realitní zprostředkovatel hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.

Realitní zprostředkovatel nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.

Realitní zprostředkovatel uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

Realitní zprostředkovatel se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. Provize Realitního zprostředkovatele je vždy v ceně obsažena, kupující nehradí žádné skryté poplatky. Pokud bude poskytnuta realitním zprostředkovatelem služba dohodnutá nad rámec zprostředkovatelské smlouvy, je vždy toto ve zprostředkovatelské smlouvě či jejím dodatku uvedeno.

Realitní zprostředkovatel nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržel souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.

Realitní zprostředkovatel při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá

Realitní zprostředkovatel se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Realitní zprostředkovatel nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi. Realitní zprostředkovatel se průběžně školí tak, aby se zdokonaloval ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

Realitní zprostředkovatel je řádně profesně pojištěn dle zákona o realitním zprostředkování a je schopen toto klientovi doložit. Realitní zprostředkovatel se vždy řídí platnými právními předpisy.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?