Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informační doložka dle GDPR

INORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

ke smluvnímu zajištění koupě, prodeje, pronájmu a odhadu ceny nemovitosti

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále Osobní údaje).

2. Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro účely a na základě právních základů plnění smlouvy.

3. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

- externí advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kratochvíla;

- finanční makléř pověřený zpracováním úvěru;

- osoby poskytujícím Zprostředkovateli serverové a webové služby;

4. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, dále ponechány po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  • Právo na přístup k Osobním údajům. Zprostředkovatele je možno kdykoliv požádat o informaci, za jakými účely jsou Osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a odkud byly získány.
  • Právo na opravu Osobních údajů. Zprostředkovatele je možno požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz Osobních údajů. Zprostředkovatel musí vymazat Osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo po vznesení námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.
  • Právo na omezení zpracování Osobních údajů. Pokud se řeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, můžete zpracování Osobních údajů omezit. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy, další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem.
  • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Osobní údaje, které jste poskytl Zprostředkovateli pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, písemném a strojově čitelném formátu.
  • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů. Proti zpracování Osobních údajů můžete u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku. Zprostředkovatel Osobní údaje pak dále nesmí zpracovávat, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy.

6. Veškerá svá práva, můžete uplatnit u Zprostředkovatele písemnou formou, buď doporučeným dopisem nebo elektronickou formou na e-mailové adrese: rkatom@seznam.cz.

7. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

8. Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

9. V případě, že bude Zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace.

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?